cpu性能排名 电脑处理器性能前十名

电脑处理器分前十名如下

1、AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 1669818分

  2、AMD Ryzen Threadripper 3990X 1458310分

  3、AMD Ryzen Threadripper 3970X 1106647分

  4、AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 1102034分

  5、AMD Ryzen 9 5950X 972193分

  6、AMD Ryzen Threadripper 3960X 953045分

  7、Intel Core i9-12900K/KF 920807分

  8、Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 890469分

  9、AMD Ryzen 9 5900X 827317分

  10、Intel Core i7-12700K/KF 815939分

CPU购买推荐:

家用办公集显推荐:

1:i3-10100/i3-10105 /i5-10400可以搭配H510主板

2:Ryzen5 4650G /Ryzen5 5600G 可以搭配B550主板

3:i3-12100/i5-12400可以搭配H610主板

性价比独显建议:

1:
i3-10100F/i3-10105F/i5-10400F可以搭配H510主板

2:
i3-12100F/i5-12400F/i5-12490F可以搭配H610或者B660主板

游戏高性能推荐:

1:i5-12600KF/i7-12700KF可以搭配Z690主板

2:i5-13600KF可以搭配Z790主板

3:Ryzen7 5700X/ Ryzen7 5800X可以搭配B550主板

高端生产力兼顾游戏推荐

1:i7-13700KF可以搭配Z790主板

2: Ryzen7 7700X搭配B650或X670主板

3:Ryzen9 5900X/Ryzen9 5950X可以搭配X570主板

旗舰性能选择(顶级生产力+顶级游戏性能)推荐

1:i9-13900KF可以搭配Z790主板

2: i9-12900KF可以搭配Z690主板

3:Ryzen9 7900X/Ryzen9 7950X可以搭配X670主板